Залилангын эсрэг


Залилангын эсрэг

Хууран мэхлэх агуулгатай зарын эсрэг сануулгууд