Зараа хүссэнээрээ удирдах бол бүртгэлээрээ НЭВТЭР. Бүртгэл байхгүй бол энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Ажилд авна Байгууллага

2019/12/30 Ажлын зар Улаанбаатар   154 харсан

8,000,001,000,000 ₮

  • azhild-avna-big-0
Байрлал: Улаанбаатар
Үнэ: 8,000,001,000,000 ₮

1-рт, Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандарт, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны горим болон байгууллагаас батлан гаргасан дүрэм, журмыг даган мөрдөх.

 2-рт, Эд хөрөнгө, бараа материал, мөнгөн хөрөнгийн нэр төрөл, чанартай нэг бүрчлэн танилцаж, тоо ёсоор нь орлогын баримт үйлдэн хүлээн авах, анхан шатны баримтын дагуу зарлагын баримтаар баталгаажуулж гаргах, бараа материалын зарцуулалт, эмх цэгц, хадгалалтын горимд хяналт тавих.

 3-рт, Бараа материалын нэр төрөл агуулахын үлдэгдэлийн тайлан гарах, бараа материалтай холбоотой бичиг баримтыг эмхэтгэн архивлах.

 4-рт, Бараа материалын тооллогыг тогтсон хугацаанд хийж холбогдох тооцоог тулгах.

 5-рт, Удирдлагаас өгсөн болон бусад үүрэг даалгаврууд;

Нэмэлт мэдээлэл

Танилцуулга CV Download
Ажлын төрөл Бүтэн цагаар

Түлхүүр үгнүүд:

ажил